Cancer och sexualitet – en introduktion, 7,5 hp.

Det är ofta svårt att tala om sexualitet i samband med cancersjukdom.
Du som möter människor som drabbats av cancer vet att även samliv och sexualitet påverkas av sjukdomen och dess behandlingar.
Behöver du kunna hantera frågor rörande samliv och sexualitet i ditt arbete? Med professionell förberedelse – dvs en sexologisk utbildning som tar hänsyn till det komplexa i frågor som rör cancer och sexualitet, så underlättas svåra samtal.
Nu kan du läsa ”Cancer och sexualitet” som uppdragsutbildning på distans. Karolinska Institutet erbjuder denna introduktionskurs i Cancer och sexualitet omfattande 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå.
Cancer och sexualitet riktar sig till dig som möter sexuella frågor i ditt arbete med cancerdrabbade och deras närstående. Du har en yrkesutbildning i ett människovårdande yrke, t ex läkare, sjuksköterska, psykolog, barnmorska eller kurator.Home