Är du psykolog, läkare, sjukgymnast, kurator, mentalskötare eller sjuksköterska inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård, omsorger och företagshälsovård mm?Du som i vård och omsorg möter sexuella problem erbjuds sexologisk handledning av erfaren auktoriserad sexolog.
Handledningen kan ske vid personligt sammanträffande på din arbetsplats eller i SESAM® AB´s lokaler.
Är du på långt avstånd kan handledning också erbjudas via telefonkontakt.

Behöver du handledning per telefon?
Sänd ett mejl!

Skulle det kännas bra att börja med en kurs? Där kan du och dina kollegor få ett underlag för att kunna planera hur sexuella frågor och problem kan hanteras inom just din verksamhet.

Hör av dig för att diskutera ett upplägg som passar dina behov!
birgitta@sexolog.se
Home