Behöver du utbildning?


SESAM® AB erbjuder grundkurser i sexologi med samtalsträning
för personal inom hälso- och sjukvård, socialvård, kriminalvård, omsorger, mm., 2 dagar.

Vi anpassar kursen efter behoven i din verksamhet!

Sänd e-post eller ring om dina önskemål!


Sexualitet och hälsa
IPULS har granskat och godkänt denna utbildning.
Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se
(IPULS-nr: 2005-0101).


Kort sammanfattning av utbildningen:

Könens biopsykosexuella utveckling.
Sexuell funktion och sexuella problem.
Sexuella svårigheter berör kropp, identitet, och relationer.
Sjukdom, skada och funktionshinder - inverkan på sexuell utveckling, sexuell funktion och samlevnad.
Våga fråga, lyssna, utreda och behandla.
Tillämpningsövningar


Kurslitteratur:

Hulter B: Sexualitet och hälsa – begränsningar och möjligheter. Studentlitteratur, Lund, 2004.


Praktisk information:

Kursen är förlagd till trivsam kurslokal i Stockholm. Vi startar kl 09.00 och slutar kl 16.00 båda dagarna.
Priset för två dagar är 5 700:- exkl. moms, (kaffe, frukt, lunch samt kurslitteratur ingår). Anmälan sker per telefon eller e-post. Deltagarantalet är begränsat.


Kursen kan ges som uppdragsutbildning på valfri ort. Offert lämnas enligt önskemål.
Home