Läroböcker
Hulter B. Sexualitet. I Omvårdnadens grunder, red Edberg & Wijk, Studentlitteratur, publiceras 2009.
Hulter B. Sexualitet. I Diabetes, red Agardh & Berne, 4:e rev upplaga, Liber, publiceras 2009.
Hulter B. Onkosexologi - biopsykosocial rehabilitering. I Onkologi, red Ringborg, Liber, 2008.
Hulter B. Diabetes och sexualitet. I Omvårdnad vid diabetes, red Wikblad, Studentlitteratur, 2006.
Hulter B & Sundkvist G. Sexualitet och diabetes mellitus. I Diabetes, red Agardh, Berne och Östman, 3:e rev upplaga, Liber, 2005.
Hulter B. Sexualitet och hälsa - begränsningar och möjligheter. Studentlitteratur, Lund, 2004.
Brattberg A. & Hulter B. Anamnesupptagning vid sexuella problem. I Sexologi, red P O Lundberg, 2:a rev upplaga, Liber, 2002.
Hulter B. & Sundkvist G. Sexualitet och diabetes mellitus. I Diabetes, red Agardh, 2:a rev upplaga, Liber, 2000.
Hulter B. Sexualitet i vården. I Omvårdnadskunskap B, red. Sahlqvist. Utbildningslitteratur AB, Karlshamn, 1994.
Brattberg A. & Hulter B. Anamnesupptagning vid sexuella problem. I Sexologi, red P O Lundberg, 236-244, 1994.Här kan du läsa recensioner av Sexualitet och hälsa – begränsningar och möjligheter


Och här kan du se hur boken ser ut…

Sänd e-post om du vill beställa boken. Kostnad 256 SEK inkl moms och frakt
Home