Svensk sexolog i Europeiskt samarbete

Birgitta Hulter, SESAM® AB, valdes till Executive Committee i European Federation of Sexology i samband med Sexologikongress i Prag 06 06 06.

"Vi kommer bl.a. att verka för gemensam europeisk standard på utbildning för sexologer inom hela Europa, säger Birgitta Hulter. "Sverige behöver utveckla sexologiska utbildningar, det finns många yrkesutövare som skulle ha användning av professionella kunskaper i ämnet: socialarbetare, poliser, jurister, läkare och sjuksköterskor."

Sexologer arbetar över hela världen för att stödja sexuell hälsa och välbefinnande i enlighet med mänskliga sexuella rättigheter formulerade av World Association for Sexual Health (WAS).


Home