Är du intresserad av sexologiska seminarier?


Vi är många som möter patienter med sexuella svårigheter och problem.
Samarbete ökar möjligheterna att erbjuda patienter adekvat behandling.

SESAM® AB planerar för sexologiska seminarier där professionella behandlare är välkomna för samråd och handledning.


Är du intresserad av seminarierverksamheten eller handledning per telefon?

Sänd ett mejl birgitta@sexolog.se

Home