Behöver du inspireras?


SESAM® AB erbjuder föreläsningar inom ämnesområdet Sexuell hälsa och Sexologisk rehabilitering


Föreläsning pågår

 


Exempel på föreläsningar:


Sex and the Business®

Vara företagare och ha ett bra samliv - går det och hur gör man?


Sexualitet och hälsa - möjligheter hela livet!

Sexualitet är medfödd och följer oss genom hela livet. Alla människor upplever begränsningar i sina sexuella möjligheter men också möjligheter, vilka varierar efter skiftande omständigheter. Sjukdom, skada och funktionshinder förändrar möjligheterna.


Mäns liv – stolthet och skam

Om det som kännetecknar mäns liv och sexualitet


Kvinnors liv – lust och smärta

Om det som kännetecknar kvinnors liv och sexualitet


Kärlek - sex - och cancer

Livshotande sjukdom och samliv – vad händer i paret?
(T.ex. bröstcancer, prostatacancer mm)


Sexuella möjligheter när nervsystemet är påverkat?

Förändringar i nervsystemet berör samliv och sexualitet!
(T.ex. Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, Ryggmärgsskada, Diabetes mm)


Att växa till vuxen - trots ett funktionshinder!

Hur kan vi stödja vanlig sexuell utveckling för dem som har medfödda skador ?


Många tårar på sexologisk mottagning!

Sexualitet och samliv i glädje och sorg - om sexologiskt arbete i praktiken


Samliv och/eller arbetsliv och/eller familjeliv.

Hur får vi tid för sexuell hälsa?


Kan sexuell hälsa vara ett hälsomål?

Om sexologisk rehabilitering och habilitering när både Socialstyrelsen och WHO vill verka för sexuell hälsa!

Home