Behöver du fortbildning?

SESAM® AB erbjuder Sexologisk workshop, 2 dagar.

Kursinnehåll:

En två-dagars workshop för dig som redan arbetar aktivt med sexologiska frågeställningar.
Dagarna ägnas åt de problem som ni träffar på i er verksamhet.
Arbetsformerna varierar mellan rollspel, diskussioner, presentationer och tillämpningsövningar, med utbyte av erfarenheter också mellan kursdeltagarna.
Vi utgår från de praktiska exempel som kursdeltagarna väljer.
Särskild uppmärksamhet riktas mot samtalet som en resurs i vården.

Kurslitteratur:
Hulter, B. Sexualitet och hälsa - begränsningar och möjligheter. Studentlitteratur, Lund, 2004.

Praktisk information:
Kurserna är förlagda till trivsam kurslokal i Stockholm. Vi startar kl 09.00 och slutar kl 16.00 båda dagarna. Priset för två dagar är 4.000:- exkl. moms, (kaffe, frukt, lunch samt kurslitteratur ingår). Anmälan sker per telefon eller e-post. Deltagarantalet är begränsat. Kursavgiften betalas senast två veckor före kursstart.


Kursen kan ges som uppdragsutbildning på valfri ort. Offert lämnas enligt önskemål.

Home