SESAM® AB är ett privat alternativ med hög diskretion och effektiva metoder.
SESAM® AB har sexuellt välbefinnande som övergripande mål.
SESAM® AB


tillhandahåller rådgivning och behandling (sexualterapi) till män och kvinnor med samlivsproblem.
Behandlare är auktoriserad sexolog (kvalitetsgranskad av Svensk Förening för Sexologi samt
Nordic Association for Clinical Sexology). Privat sexologisk mottagning finns etablerad
i Uppsala och Stockholm. Mottagning kan vid behov även ske i Säter i södra Dalarna
och rådgivning kan ske per telefon. Behandlingen rymmer psykoterapi för enskilda,
par och grupper där även psykodrama används som metod.
Vi erbjuder kvinnlig behandlare med mångårig erfarenhet av arbete på sexologisk mottagning.
SESAM® AB ger kurser för läkare, sjuksköterskor, psykologer och lärare.
SESAM® AB åtar sig handlednings-, konsult- och författaruppdrag samt utvärderings- och seminarieverksamhet.
SESAM® AB erbjuder hög kompetens, kvalitet och snabb konsultation i sexologiska spörsmål.
SESAM® AB håller föreläsningar för lekmän och patientföreningar.
Home