Birgitta Hulter, företagets grundare, har omfattande utbildning samt gedigen erfarenhet av att handleda vuxna med samlivsproblem.

Birgitta Hulter är yrkesutbildad inom hälso- och sjukvård (legitimerad sjuksköterska), utbildad lärare (i hälso- och sjukvård), forskarutbildad (doktorsexamen i neurovetenskap), psykoterapiutbildad (1250 h), dramapedagog (40 poäng), samt auktoriserad specialist i klinisk sexologi (Nordic Association for Clinical Sexology).

Birgitta Hulter har sedan 1986 arbetat med vuxnas problem rörande sexualitet och samliv. SESAM® AB skapades 2001 för att i privat regi kunna bedriva sexologiskt utvecklingsarbete. Birgitta Hulter är klinisk sexolog på Råd- och stödenheten och utbildningsledare vid Neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Birgitta medverkade i utveckling av en sexologisk mottagning vid Neurocentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Birgitta Hulter har författat läroböcker och broschyrer om sexualitet, samliv, hälsa, sjukdom och funktionshinder.

Birgitta Hulter har förtroendeuppdrag som ordförande i Auktorisationskommittén inom Svensk Förening för Sexologi (SFS), är medlem i International Academy of Sex Research (IASR), Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) samt European Society for Sexual Medicine (ESSM), och är vald styrelseledamot i European Federation of Sexology (EFS).
Home