Sammanfattningar: kongresser, konferenser, mötenHulter B. Kvinnors liv - lust och smärta. SSSM, Köpenhamn. Danmark, 2006.
Hulter B. Sexualitet och hälsa - begränsningar och möjligheter - hela livet. Vårdstämman, Stockholm, 2005.
Hulter B. Kvinnors livsstil och sexualitet. Diabetesforum, Stockholm, 2002.
Hulter B. Sexuella begränsningar och möjligheter hos kvinnor med funktionshinder. Funktionshinder - visioner och verklighet i ett nytt årtusende, Rehabiliteringskonferens, Uppsala, 2000.
Hulter B. Cancer och sexualitet. Cancervård i ett nytt millenium - från sjuksköterskans perspektiv. Nationella Konferensen i Cancervård, Stockholm, 2000.
Hulter B. Kvinnlig sexualitet: en jämförelse mellan kvinnor med och utan diabetes. Diabetesforum, 1997.
Hulter B, Lundberg PO & Berne C. Sexualfunktioner hos kvinnor med diabetes mellitus typ I. En fall- kontrollstudie. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 1996.
Hulter B & Lundberg PO. Sexualfunktioner hos kvinnor med avancerad multipel skleros. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, 1995.Home